Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1944-1989 (People´s Republic) flag
English name: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  |  1944-1989
Formal name:Polish People´s Republic
Original name:Polska Rzeczpospolita Ludowa
Last update: 2015-02-08  |  Version: 3.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei

insigniashoulder insignia

date1975 - 1989

Patka kołnierzowa funkcionariusza SOK Oznaka identyfikacyjna funkcjonariusza SOK (noszona na lewym rękawie)

Strażnik SOK Starszy Strażnik SOK Przodownik SOK Starszy Przodownik SOK
Komendant Posterunku SOK Komendant Wartowni II Klasy SOK Komendant Wartowni I Klasy SOK Instruktor w Komendzie Oddziałowej SOK
Komendnat Oddziałowy SOK Inspektor SOK Komendant Okręgowy SOK Komendant Główny SOK
Kierownik Ośrodka Hodowli i Tresury Psów Służbowych SOK Zastępca Komendnata Głównego SOK
Instruktor w Komendzie Okregowej SOK Starszy Inspektor SOK