Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

SERVICE CARDS AND BADGES

State: Czechoslovakia 1945-1960 (Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: current

Czechoslovakia 1945-1960 (Republic) flag
English name: Czechoslovakia 1945-1960 (Republic)  |  1945-1960
Formal name:Republika Československá
Original name:Republika Československá
Last update: 2014-09-20  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Pavel Močoch

english name National Security Corps

original name Sbor národní bezpečnosti (SNB)

typeservice identification - služební identifikace

date1945 - 1960

služební Zatímní průkaz příslušníka Sboru národní bezpečnosti - Zemské státní bezpečnosti v Čechách
service card member of National Security Corps - Regional State Security in Bohemia

služební odznak Kriminální služby veřejné bezpečnosti - česká verze (50.léta) služobný odznak Kriminálnej služby verejnej bezpečnosti - slovenská verzia (50.léta)
Badge Criminal services - Czech version (50th years) Badge Criminal services -Slovak version (50th years)
služební odznak Bezpečnostní služby - česká verze služobný odznak bezpečnostnej služby - slovenská verzia (50.léta)
badge security service - czech version (50th years) badge security service - slovak version (50th years)
služební odznak Zpravodajské služby (50.léta)
badge Intelligence serice (50th years)

služební odznak Kriminální služby veřejné bezpečnosti - česká verze (60.léta) služobný odznak Kriminálnej služby verejnej bezpečnosti - slovenská verzia (60.léta)
Badge Criminal services - Czech version (60th years) Badge Criminal services -Slovak version (60th years)