Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

State: Poland 1918-1952  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1918-1952 flag
English name: Poland 1918-1952  |  1918 - 1952
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2014-10-26  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Army of Poland

original name Wojsko Polskie

typeArmy collar insignia and evening dress trouser braid - Oznaki broni i służb oraz lampasy na spodniach wieczorowych

insigniaother cavalry units - inne jednostky kawalerii

date1936 - 1939

Kawaleria KOP Dywizjony Artylerii Konnej Szwadrony Pionierów
Border Protection Cavalry Horse Artillery Squadrons Pioneer Squadrons
Szwadrony Łączności Szwadrony Taborów Centrum Wyszkolenia Kawalerii, szkoły kawalerii (słuchacze)
Signal Squadrons Train Squadrons Cavalry Training Centre, cavalry schools (students)
Szwadrony Przeciwpancerne Szwadrony Krakusów
Anti-tank Squadrons "Krakus" voluntary cavalry squadrons